Skip links

Allereerst, wanneer je Smie echt zou kennen zou je weten dat we het liefst geen voorwaarden hanteren en er geen beroep op hoeven doen. Dit willen we graag zo houden. Je kunt er dan ook van op aan dat we in ieder contactmoment ons uiterste best om je een unieke en leerzame ervaring te bieden. Smie zet jou echt centraal en we maken dat in de praktijk maar al te graag waar. Wellicht dat we daarom zulke mooie referenties krijgen en een enorm krachtig Smie netwerk van meer dan 100 trainers, coaches en adviseurs van topniveau verzameld hebben.

Mochten we toch een beroep moeten doen op onze algemene voorwaarden, dan hanteren wij deze voorwaarden als uitgangspunt. Geen gekke voorwaarden, onverwachte langlopende contracten (ook al roepen we continue “een leven lang leren” haha) of kleine lettertjes die niet in jouw belang zijn of ons belang zijn, maar in ons wederzijdse belang. Ben je er klaar voor? Daar gaan we!

A. Algemeen

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden van social enterprise Smie Academy

2. “Smie Academy”, ‘we’, ‘wij’ en/of ‘ons’ : Smie Academy,

ingeschreven in het KvK Handelsregister onder nummer 75746352.

3. “Klant”, ‘je’ en/of ‘jij’: een rechtspersoon of natuurlijk persoon die we kunnen helpen met één (of meerdere) van onze diensten en producten met wie een overeenkomst is of wordt afgesloten of aan wie we een offerte hebben verstrekt.

Artikel 2: Smie Academy

1. We hebben al vele klanten mogen begeleiden, dit doen we door de ondernemersexpertise, businesservaring en visie op ondernemerschap van ons Smie netwerk met andere kopmannen van breed MKB te delen tijdens events, klassikale bijeenkomsten, coachingsessies, adviesgesprekken en online trainingen.

2. Wil je naast het Smie aanbod een transitie maken met je hele bedrijf en/of branche, dan zetten we je door naar een partner en zij begeleiden dit dan voor alle medewerkers met een In Company programma om echt de gewenste verandering te creëren.

Artikel 3: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die je met ons aangaat.

2. Je deelname aan een event of klassikale bijeenkomst impliceert dat je deze algemene voorwaarden aanvaard.

B. Events & klassikale bijeenkomsten

Artikel 4: Inschrijving

1. Je schrijft je online altijd in voor deelname aan een inspirerende dialoogsessie, masterclass, intervisie sessie of ander event van de Smie Academy op onze website. Na je aanmelding ontvang je per e-mail een bevestiging van je deelname en een link wederom naar de algemene

Voorwaarden. Bij een eenmalig losse deelname ontvang je ook een factuur van de investering. Heb je een Smie membership dan eenmalig bij het aangaan van dit jaarabonnement.

2. De deelname vindt plaats op volgorde van inschrijving. Bij ‘overinschrijving’ wordt een wachtlijst opgesteld. Wanneer we onvoldoende aanmeldingen hebben kunnen we besluiten de bijeenkomst onverhoopt niet door te laten gaan. Bij een losse deelname ontvang je uiteraard je geld weer terug.

Artikel 5: Investering & facturatie

1. Alle prijzen op onze website en overige communicatie kanalen en middelen zijn exclusief BTW en in Euro’s.

2. De factuur ontvang je bij je aanmelding en deze dien je direct te voldoen via Ideal.

Artikel 6: Materiaal

1. Tijdens onze klassikale bijeenkomsten en andere events maken we soms gebruik van verschillende tools, scans, oefeningen en trainingsmateriaal. Er is veel zorg besteedt aan de ontwikkeling van dit materiaal door het voltallige Smie netwerk en dit mag je mee naar huis uiteraard neme.

2. Eenmaal meegenomen geven we jou toestemming om dit cursusmateriaal volop te gebruiken, maar het is wel zo netjes wanneer je niet je eigen copy-service begint en ons materiaal deelt met anderen zonder dat je dit met ons overeengekomen bent.

Artikel 7: Online omgeving

1. Wij geloven dat online trainingen en oefeningen je kunnen helpen om tot nieuwe inzichten te komen en verder te groeien met je organisatie. Daarom geven we je toegang met een persoonlijke gebruikersnaam & wachtwoord tot onze online omgeving indien je een product of dienst hebt afgenomen waarbij dit in zit.

2. Het gebruik van deze online omgeving is alleen voor jou bedoeld, je hebt er tenslotte ook voor betaald. Deel dit dus niet met derden zonder onze toestemming, ondanks dat we je enthousiasme waarderen.

3. Ga zorgvuldig om met je gebruikersnaam & wachtwoord. Een tip die niet alleen voor onze online omgeving geldt overigens, want jij bent als klant zelf aansprakelijk voor de gevolgen van onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de gegevens.

Artikel 8: Annulering

1. Je kunt je altijd annuleren voor een event of klassikale bijeenkomst waarvoor je je hebt aangemeld. We hebben je er het liefste bij, maar mocht dit niet lukken om welke reden dan ook, stuur ons dan een mail: dit kan naar info@smieacademy.nl.

2. Wanneer je je hebt ingeschreven houden we uiteraard wel rekening met je komst. Wanneer je jouw komst annuleert hebben we een plekje voor je vrij gehouden die andere Smie members graag hadden willen hebben. Om die reden hanteren we annuleringskosten (dus niet om je te pesten of makkelijk rijk worden). Het is belangrijk dat het membership voor iedereen goed werkt.

Tot 1 week voor aanvang van het event of bijeenkomst zijn de annuleringskosten € 0,00 van het totaalbedrag. Annuleer je later, dan bedragen de annuleringskosten 50% van het losse deelname bedrag. Uiteraard is dat niet iets wat we willen!

Artikel 9: Kosteloze vervanging

In plaats van direct te annuleren, kun je je altijd kosteloos laten vervangen. Stuur dan wel iemand die binnen de doelgroep past!

Artikel 10: Onvoorziene omstandigheden

1. We staan altijd open voor een goede reden bij annulering. Een goede reden is dan ook echt een onvoorziene omstandigheid, dus geen ‘Ik heb het druk en moet andere prioriteiten stellen’ of ‘Ik kon geen nee zeggen toen mijn lievelingsklant mij vroeg om af te spreken’, maar bij in geval van bijvoorbeeld ziekte of sprake van echte overmacht word je deelname kosteloos doorgeschoven naar de eerstvolgende mogelijkheid. We zijn natuurlijk niet de strengste bij Smie Academy!

Artikel 11: Foto’s & opnames

1. We kunnen tijdens klassikale bijeenkomst, de Werkplaats, coachingtrajecten en events foto’s en video’s maken om als sfeerimpressie te delen op onze website en/of social media. Door je in te schrijven ga je akkoord met het feit dat we deze opnames mogen maken. Mocht je pertinent niet in beeld willen (omdat je partner niet weet dat jij ontzettend veel aan zelfontwikkeling in de avonduren bij Smie doet), laat het ons dan weten zodat we hier rekening mee kunnen houden.

C. Coaching en advies

Naast onze dialoogsessies, masterclasses en andere events kunnen we je voorzien in een persoonlijke coach of een adviesgesprek middels de Werkplaats of een gratis NLgroeit mentor. Jij bepaalt tenslotte je eigen programma!

We hebben ervaren coaches die je écht verder helpen.

Artikel 12 Coaching en advies

1. Smie verzorgt bij een persoonlijke coach de match en rekent daar een bedrag voor. Vervolgens kun je voor een scherp tarief 3x een coaching gesprek voeren. Dit factureert de coach jou, niet Smie Academy. Tijdens deze gesprekken bepaalt de coach waar en wanneer, maar neemt de klant van Smie het initiatief. Wil je daarna door met deze coach, dan zul je onderling dit met elkaar moeten afstemmen. Dat geldt voor de financiële vergoeding en de overige condities. Smie is een social enterprise en heeft geen doelstelling om hier nog aan te verdienen! We hopen op mooie matches en ontmoetingen en dat het je verrijkt in je ondernemerschap.

Artikel 13 Verplaatsen/annuleren sessie

1. Wij bereiden ons gedegen voor om je te matchen met een goede coach. De coach plant vervolgens tijd in zijn / haar agenda. Wanneer je een afspraak wilt annuleren of verplaatsen dan kan dit, maar laat het dan zo snel mogelijk weten.

Verplaats je je afspraak? Stem dit af met de coach en niet met Smie. Annuleer je de dienst dan ben je voor de matchmaking wel je investering kwijt.

Artikel 14: Factuur coaching

1. Laat je je 3x coachen via de Smie coaching deal dan ontvang je de factuur van de coach voor de 3 sessies en van Smie Academy voor de matchmaking.

Bij een structurele samenwerking na het Smie pakket is van alles mogelijk ongetwijfeld, maar daar kom je dan zelf uit met je coach.

Artikel 15 Onvoorziene omstandigheden

1. We staan altijd open voor een goede reden bij annulering. In geval van bijvoorbeeld ziekte of sprake van echte overmacht word je sessie kosteloos doorgeschoven naar de eerstvolgende waarop jij en je coach kunnen. Nogmaals: we  zijn echt de moeilijkste niet.

2. Mocht de coach onverhoopt ziek zijn of er is sprake van een andere onvoorziene omstandigheid waardoor hij/zij de coaching niet kan verzorgen, dan zullen we je zo snel mogelijk informeren als het de coach niet lukt. We bieden je een alternatief om door een andere smie coach gecoacht te worden.

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrecht

1. Tenzij we dat anders schriftelijk overeenkomen behouden wij het auteursrecht en alle andere rechten van intellectueel eigendom op alle off- & online materialen die door ons ontwikkeld zijn en/of gebruikt worden tijdens dialoogsessies, masterclasses, coaching en advies sessies en online trainingen.

2. Mocht je dit recht schenden, dan ben je ons een boete verschuldigd van € 10.000,- per overtreding. Niet doen dus, het is een beter idee om ons even te contacten wanneer je iets wil delen wat door ons ontwikkeld is. Dat is vaak geen probleem namelijk, tenzij je besluit zelf ook je academy te beginnen met ons Smie materiaal.

Artikel 17: Verwerking (persoons)gegevens

We hebben al een enorm verhaal hierover getikt in onze privacy statement. Interesse? Is weer een enorme lap tekst, maar ook die vind je in de footer van onze website.

Artikel 18: Overige rechten Smie Academy

1. We behouden ons het recht voor om programma’s en/of materiaal te wijzigen, wanneer wij van mening zijn dat een doorontwikkeling jou ten goede komt. Daarnaast kunnen we (beeld)materiaal gebruiken voor verschillende programma’s, die ingaan op eenzelfde thema.

Artikel 19 Klachten & geschillen

Ook dit staat uitgebreid beschreven in onze privacy statement. Moet dat nou nog een keer? Wij willen dat je onwijs blij van ons wordt! Heb je een klacht meldt het ons en we lossen het graag op.

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen

1. Hoe logisch ook, maar voor alle volledigheid vermelden we het toch nog maar even. Op alle rechtsbetrekkingen waar wij partij zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook wanneer we in het buitenland een kennissessie of ander event houden.

2. We hopen nooit voor een rechter een geschil te moeten beslechten, want we hebben de intentie om er in alle gevallen eerst met jou uit te komen. Mocht dat niet lukken dan voelt dat als social enterprise als een grote mislukking, maar dan is de rechtbank Utrecht bevoegd om kennis te nemen van ons geschil.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere